Turneringskalender datum: 2020-03-14

2020-03-14

Pikado DK
Pikado Open

Vi öppnar kl 13:00
Start: kl 14:00

Eftersom det är en vandringspokal så slås alla ihop men damer för sig och herrar för sig. Vid 14 eller fler i varje grupp lägger Pikado till 1000 kr per grupp.

Spelupplägget beror på antal deltagare och finns de tid och intresse kör vi dubblar efter

Välkommen!